ALGEMENE VOORWAARDEN MAUDIVO FOTOGRAFIE

 •  Bij het gebruiken van de diensten van Maudivo fotografie gaat u automatisch akkoord met de algemene voorwaarden die  door Maudivo fotografie zijn opgesteld.
 • Maudivo fotografie is niet verantwoordelijk als de klant om welke reden ook de algemene voorwaarden niet gelezen heeft.
 • Maudivo fotografie doet een aanbod in de vorm van een offerte of prijslijst. Als u Maudivo fotografie boekt, betekend dit dat u akkoord gaat met de offerte of prijslijst.
 • Maudivo fotografie heeft ten alle tijden het recht deze voorwaarden of inhoud van deze site te wijzigen.
 • Alle genoemde bedragen zijn inclusief btw.
 • Het auteursrecht van de foto’s is ten alle tijden van Maudivo fotografie .
 • Alle digitale bestanden worden in hoge resolutie geleverd en u krijgt daarbij van alle gekochte bestanden gratis de kleine web versie met mijn loge erop.
 • De kleine bestanden voorzien van mijn logo mag u zelf gebruiken voor sociale media zoals Facebook, instagram etc. U mag NIET de grote digitale bestanden hiervoor gebruiken.
 • Het is niet toegestaan om ontvangen digitale bestanden op het internet te plaatsen (of op andere wijze te verspreiden).
 • Digitale bestanden mogen niet worden bewerkt, uitgesneden of op een ander wijze bewerkt worden. deze blijven zoals de fotograaf ze heeft aangeleverd.
 • Digitale bestanden zijn voor eigen gebruik en afdrukken. U mag de foto’s niet voor commerciele doeleinde gebruiken of opsturen naar fotowedstrijden zonder toestemming van de fotograaf.
 • Foto’s die gemaakt zijn door Maudivo fotografie mogen gebruikt worden door Maudivo fotografie voor promotionele doeleinden en publicaties. Bijvoorbeeld: website, sociale media, folders, visitekaartje, advertenties etc. Heeft u dit liever niet geef dit dan duidelijke aan.
 • Tijdens de shoot mag er met uw telefoon niet gefilmd worden en er mogen geen eigen foto’s gemaakt worden. Alvast bedankt voor uw begrip hiervoor.
 • Bij ziekte of onmacht van Maudivo fotografie verschuift de shoot.
 • Bij ziekte of onmacht van de wederpartij verschuift de shoot.
 • Bij slecht weer verschuift de shoot in overleg naar een andere dag. De klant krijgt hierover een dag voor de shoot bericht.
 • Bij opdrachten kan de fotograaf nooit aansprakelijk gesteld worden bij lichamelijk letsel of materiele schade door vallen, uitglijden etc.
 • Maudivo fotografie berekend binnen de gemeente Wierden geen reiskosten, daarbuiten 0,25 cent per km.
 • Voor een shoot bespreekt Maudivo fotografie de verwachtingen van de klant. Wanneer een shoot niet loopt zoals u wenst kunt u dit ter plekke kenbaar maken. Na de shoot kan er geen aanspraak meer worden gemaakt op het verloop van de shoot.
 • De fotograaf zal de opdracht naar beste inzicht en vermogen uitvoeren, in de stijl waarin de fotograaf gebruikelijk werkt.
 • De fotograaf levert de beelden af in de door haar gebruikelijk gehanteerde stijl, waarbij een globale beeldoptimalisatie wordt toegepast op onder meer licht, kleur, contrast en uitsnede. Hierbij zal door de fotograaf enige nabewerking plaatsvinden om bestaande elementen in de foto te verwijderen of te verminderen, waaronder, doch niet uitsluitend begrepen het wegwerken of verminderen van storende elementen in de omgeving en zaken van tijdelijke aard. Nabewerking hierbuiten is enkel na overleg met de fotograaf en kan extra kosten met zich meebrengen.
 • De fotograaf levert beelden af welke technisch in orde zijn. Hieronder vallen kleuren, scherpte en compositie. De beelden worden geleverd naar beste inzicht van de fotograaf. Over verschil in mening aangaande beelden welke niet vallen onder de technische voorwaarden, wordt niet gediscussieerd.
 • De fotograaf zal voor het door opdrachtgever verschuldigde bedrag een factuur per mail sturen aan de opdrachtgever.
 • Tenzij anders is overeengekomen, bedraagt de betalingstermijn  10 dagen na factuurdatum.
 • Indien een factuur niet binnen de betalingstermijn wordt voldaan kan de fotograaf, nadat de klant hiervan op de hoogte is gesteld, al haar werkzaamheden ten behoeve van de klant opschorten totdat het bedrag van de factuur is voldaan.
 • RAW of SOOC bestanden worden niet geleverd.
 • Fotograaf hanteert, tenzij anders overeengekomen, slechts geschatte levertijden.
 • Wanneer bestelde producten klaar liggen, krijgt de wederpartij een mail ter notificatie.
 • Levering van de bestelde producten geschiedt niet eerder dan dat de betaling voor de betreffende dienst, bestanden of producten is ontvangen. Na het overhandigen gaat het risico op de wederpartij over. Bij verzending van beeldmateriaal of producten gaat het risico op de wederpartij over vanaf het moment van verzenden.
 • Producten kunnen aangetekend naar u verzonden worden, deze kosten zijn voor de wederpartij.
 • Maudivo fotografie is niet aansprakelijk voor kleurafwijkingen op niet gekalibreerde beeldschermen of afdrukken die niet door de fotograaf geleverd zijn.
 • Maudivo fotografie zal in geen enkel geval persoonlijke gegevens openbaar maken of doorgeven aan derden.
 • Op alle rechtsverhoudingen tussen Maudivo fotografie en de klant is Nederlands recht van toepassing.